შეცვლი სამყაროს უკეთესობისკენ?
12 შეკითხვა

იმისათვის, რომ ცოტათი უფრო უკეთესი გახადო სამყარო, სულაც არ არის აუცილებელი იყო სუპერ გმირი - შესაძლებელია ადამიანებს და ბუნებას პატარ-პატარა კეთილი საქმეებით დაეხმარო, მნიშვნელოვანია მხოლოდ მათი შეგნებული და რეგულარული კეთება. გაიარე ტესტი და შეამოწმე, რამდენად მაღალია შენი ცნობიერების დონე, ანუ შანსი შეცვალო სამყარო უკეთესობისკენ.

1/12
დავიწყოთ იმით, რაც სიცოცხლისთვის აუცილებელია - წყლით. როგორ ფიქრობ, ჩამოთვლილიდან ყველაზე მეტად რომელი დაზოგავს მას?
თანამედროვე სარეცხი მანქანები ძალიან ეკონომიურია. ისინი გაცილებით ნაკლებ წყალს მოიხმარენ, ვიდრე ხელით რეცხვისას იხარჯება. შხაპი (თუ მის ქვეშ ძალიან დიდ ხანს არ გაჩერდები) ავსებულ აბაზანაზე გაცილებით ეკონომიურია, ამიტომ მასზეც არ ღირს უარის თქმა. ხოლო როდესაც იწმენდ კბილებს, ონკანიდან ათობით ლიტრი წყალი იხარჯება; ჯობს ამ დროს ჭიქის გამოყენება.
თანამედროვე სარეცხი მანქანები ძალიან ეკონომიურია. ისინი გაცილებით ნაკლებ წყალს მოიხმარენ, ვიდრე ხელით რეცხვისას იხარჯება. შხაპი (თუ მის ქვეშ ძალიან დიდ ხანს არ გაჩერდები) ავსებულ აბაზანაზე გაცილებით ეკონომიურია, ამიტომ მასზეც არ ღირს უარის თქმა. ხოლო როდესაც იწმენდ კბილებს, ონკანიდან ათობით ლიტრი წყალი იხარჯება; ჯობს ამ დროს ჭიქის გამოყენება.
თანამედროვე სარეცხი მანქანები ძალიან ეკონომიურია. ისინი გაცილებით ნაკლებ წყალს მოიხმარენ, ვიდრე ხელით რეცხვისას იხარჯება. შხაპი (თუ მის ქვეშ ძალიან დიდ ხანს არ გაჩერდები) ავსებულ აბაზანაზე გაცილებით ეკონომიურია, ამიტომ მასზეც არ ღირს უარის თქმა. ხოლო როდესაც იწმენდ კბილებს, ონკანიდან ათობით ლიტრი წყალი იხარჯება; ჯობს ამ დროს ჭიქის გამოყენება.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
ახლა კი ნარჩენების შესახებ. როგორ ფიქრობ, რატომ არის აუცილებელი მისი დახარისხება?
იმისგან, რასაც სანაგვე ურნაში ვათავსებთ, შესაძლებელია ახალი ნივთების დამზადება, ნარჩენების დახარისხება კი გაცილებით ამარტივებს და აიაფებს ამ პროცესს.
იმისგან, რასაც სანაგვე ურნაში ვათავსებთ, შესაძლებელია ახალი ნივთების დამზადება, ნარჩენების დახარისხება კი გაცილებით ამარტივებს და აიაფებს ამ პროცესს.
იმისგან, რასაც სანაგვე ურნაში ვათავსებთ, შესაძლებელია ახალი ნივთების დამზადება, ნარჩენების დახარისხება კი გაცილებით ამარტივებს და აიაფებს ამ პროცესს.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
როგორ ფიქრობ, ჩამოთვლილთაგან რას სჭირდება ყველაზე მეტი დრო გასახრწნელად?
პლასტმასის ბოთლის გახრწნას ასობით წელი სჭირდება, ბავშვის საფენისა და ნეილონის კოლგოტის გახრწნას - 30-40 წელი, მინის ბოთლი კი ათასი წლის განმავლობაში რჩება უხრწნელი.
პლასტმასის ბოთლის გახრწნას ასობით წელი სჭირდება, ბავშვის საფენისა და ნეილონის კოლგოტის გახრწნას - 30-40 წელი, მინის ბოთლი კი ათასი წლის განმავლობაში რჩება უხრწნელი.
პლასტმასის ბოთლის გახრწნას ასობით წელი სჭირდება, ბავშვის საფენისა და ნეილონის კოლგოტის გახრწნას - 30-40 წელი, მინის ბოთლი კი ათასი წლის განმავლობაში რჩება უხრწნელი.
პლასტმასის ბოთლის გახრწნას ასობით წელი სჭირდება, ბავშვის საფენისა და ნეილონის კოლგოტის გახრწნას - 30-40 წელი, მინის ბოთლი კი ათასი წლის განმავლობაში რჩება უხრწნელი.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
ახლა კი ამ სიას გადახედე, როგორ ფიქრობ, რომელ მათგანს სჭირდება ყველაზე მეტი დრო გასახრწნელად?
ფორთოხლის კანის გახრწნას შესაძლოა ნახევარი წელი დასჭირდეს, ყველაფერ დანარჩენს კი 1-3 თვეც ეყოფა.
ფორთოხლის კანის გახრწნას შესაძლოა ნახევარი წელი დასჭირდეს, ყველაფერ დანარჩენს კი 1-3 თვეც ეყოფა.
ფორთოხლის კანის გახრწნას შესაძლოა ნახევარი წელი დასჭირდეს, ყველაფერ დანარჩენს კი 1-3 თვეც ეყოფა.
ფორთოხლის კანის გახრწნას შესაძლოა ნახევარი წელი დასჭირდეს, ყველაფერ დანარჩენს კი 1-3 თვეც ეყოფა.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
ამ საგნებიდან მხოლოდ ერთი შეიძლება მოვათავსოთ სანაგვე ურნაში, ისე, რომ არ დავაზიანოთ ეკოლოგია:
შუქდიოდური ლამფები, დანარჩენი ნივთებისგან განსხვავებით, არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რასაც განსაკუთრებული უტილიზაცია სჭირდება სპეციალურ პუნქტებში.
შუქდიოდური ლამფები, დანარჩენი ნივთებისგან განსხვავებით, არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რასაც განსაკუთრებული უტილიზაცია სჭირდება სპეციალურ პუნქტებში.
შუქდიოდური ლამფები, დანარჩენი ნივთებისგან განსხვავებით, არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რასაც განსაკუთრებული უტილიზაცია სჭირდება სპეციალურ პუნქტებში.
შუქდიოდური ლამფები, დანარჩენი ნივთებისგან განსხვავებით, არ შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რასაც განსაკუთრებული უტილიზაცია სჭირდება სპეციალურ პუნქტებში.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
ჩამოთვლილთაგან ყველაზე ნაკლებად რომელი ზრდის ელექტროენერგიის ხარჯს?
ამ სიიდან ყველაზე უსაფრთხო შუქდიოდური ილუმინაციაა. ის ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს და იშვიათად გამოიყენება.
ამ სიიდან ყველაზე უსაფრთხო შუქდიოდური ილუმინაციაა. ის ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს და იშვიათად გამოიყენება.
ამ სიიდან ყველაზე უსაფრთხო შუქდიოდური ილუმინაციაა. ის ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს და იშვიათად გამოიყენება.
ამ სიიდან ყველაზე უსაფრთხო შუქდიოდური ილუმინაციაა. ის ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს და იშვიათად გამოიყენება.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
საჭიროა თუ არა თივის დაწვა შემოდგომაზე ან გაზაფხულზე?
ეკოლოგიას ნებისმიერი პროდუქტის დაწვა ვნებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ცეცხლის მიერ მოტანილ ზიანზე მინდვრად მცხოვრები ცხოველებისთვის და მის სწრაფ გავრცელებაზე, რაც ხშირად ხანძარს იწვევს.
ეკოლოგიას ნებისმიერი პროდუქტის დაწვა ვნებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ცეცხლის მიერ მოტანილ ზიანზე მინდვრად მცხოვრები ცხოველებისთვის და მის სწრაფ გავრცელებაზე, რაც ხშირად ხანძარს იწვევს.
ეკოლოგიას ნებისმიერი პროდუქტის დაწვა ვნებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ცეცხლის მიერ მოტანილ ზიანზე მინდვრად მცხოვრები ცხოველებისთვის და მის სწრაფ გავრცელებაზე, რაც ხშირად ხანძარს იწვევს.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
იცი თუ არა რა არის სვოპი?
სვოპ-წვეულებებზე ადამიანებს მოაქვთ ძველი, მობეზრებული სამოსი და უცვლიან მას ერთმანეთს. ამგვარად, ტანისამოსი ხელახლა ცოცხლდება, მონაწილეებს კი შეაქვთ წვლილი გონივრული მოხმარების საქმეში.
სვოპ-წვეულებებზე ადამიანებს მოაქვთ ძველი, მობეზრებული სამოსი და უცვლიან მას ერთმანეთს. ამგვარად, ტანისამოსი ხელახლა ცოცხლდება, მონაწილეებს კი შეაქვთ წვლილი გონივრული მოხმარების საქმეში.
სვოპ-წვეულებებზე ადამიანებს მოაქვთ ძველი, მობეზრებული სამოსი და უცვლიან მას ერთმანეთს. ამგვარად, ტანისამოსი ხელახლა ცოცხლდება, მონაწილეებს კი შეაქვთ წვლილი გონივრული მოხმარების საქმეში.
სვოპ-წვეულებებზე ადამიანებს მოაქვთ ძველი, მობეზრებული სამოსი და უცვლიან მას ერთმანეთს. ამგვარად, ტანისამოსი ხელახლა ცოცხლდება, მონაწილეებს კი შეაქვთ წვლილი გონივრული მოხმარების საქმეში.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
ჩამოთვლილი საქველმოქმედო საქმეებიდან რომელი ითვლება ყველაზე ეფექტურად?
არსებობს საქველმოქმედო საქმიანობის მრავალი მეთოდი და ხშირად არჩევანი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარეობს. თუმცა თუ მხოლოდ ახლა იწყენ ადამიანების დახმარებას და გსურს იყო დარწმუნებული, რომ შენი თანხები დანიშნულებისამებრ გამოიყენება, მაშინ გააფორმე გამოწერის პროგრამა რომელიმე სანდო საქველმოქმედო ფონდში და რეგულარულად შეიტანე მცირედი შემოწირულობა. ამგვარად, შენს მიერ გაღებული თანხა ნამდვილად იქნება დანიშნულებისამებრ გამოყენებული, რეგულარული შემოწირულობები კი ხშირად თანხის მოცულობაზე უფრო მნიშვნელოვანია.
არსებობს საქველმოქმედო საქმიანობის მრავალი მეთოდი და ხშირად არჩევანი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარეობს. თუმცა თუ მხოლოდ ახლა იწყენ ადამიანების დახმარებას და გსურს იყო დარწმუნებული, რომ შენი თანხები დანიშნულებისამებრ გამოიყენება, მაშინ გააფორმე გამოწერის პროგრამა რომელიმე სანდო საქველმოქმედო ფონდში და რეგულარულად შეიტანე მცირედი შემოწირულობა. ამგვარად, შენს მიერ გაღებული თანხა ნამდვილად იქნება დანიშნულებისამებრ გამოყენებული, რეგულარული შემოწირულობები კი ხშირად თანხის მოცულობაზე უფრო მნიშვნელოვანია.
არსებობს საქველმოქმედო საქმიანობის მრავალი მეთოდი და ხშირად არჩევანი კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარეობს. თუმცა თუ მხოლოდ ახლა იწყენ ადამიანების დახმარებას და გსურს იყო დარწმუნებული, რომ შენი თანხები დანიშნულებისამებრ გამოიყენება, მაშინ გააფორმე გამოწერის პროგრამა რომელიმე სანდო საქველმოქმედო ფონდში და რეგულარულად შეიტანე მცირედი შემოწირულობა. ამგვარად, შენს მიერ გაღებული თანხა ნამდვილად იქნება დანიშნულებისამებრ გამოყენებული, რეგულარული შემოწირულობები კი ხშირად თანხის მოცულობაზე უფრო მნიშვნელოვანია.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
დავუშვათ, რომ გსურს ეწვიო ბავშვთა სახლს და დაეხმარო მათ აღსაზრდელებს. როგორ ფიქრობ, რა სჭირდებათ მათ ყველაზე მეტად?
ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება გააკეთო ბავშვთა სახლში სტუმრობისას - მათთვის საჩუქრების ჩუქებაა. ამ მარტივ მოსაზრებას მრავალი წლის განმავლობაში უწევენ პოპულარიზაციას ცნობილი ქველმოქმედები. დღეს ის, რაც ყველაზე მეტად აკლიათ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს, ეს არის რეალური სამყაროს შეცნობა, სასარგებლო უნარების შეძენა და უბრალო საუბარი. ასწავლეთ ბავშვს საკვების მომზადება, საკუთარი სამოსის დაუთოება, ლურსმნის მიჭედება - ასე თქვენ ნამდვილად დაეხმარებით მას.
ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება გააკეთო ბავშვთა სახლში სტუმრობისას - მათთვის საჩუქრების ჩუქებაა. ამ მარტივ მოსაზრებას მრავალი წლის განმავლობაში უწევენ პოპულარიზაციას ცნობილი ქველმოქმედები. დღეს ის, რაც ყველაზე მეტად აკლიათ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს, ეს არის რეალური სამყაროს შეცნობა, სასარგებლო უნარების შეძენა და უბრალო საუბარი. ასწავლეთ ბავშვს საკვების მომზადება, საკუთარი სამოსის დაუთოება, ლურსმნის მიჭედება - ასე თქვენ ნამდვილად დაეხმარებით მას.
ყველაზე ცუდი, რაც შეიძლება გააკეთო ბავშვთა სახლში სტუმრობისას - მათთვის საჩუქრების ჩუქებაა. ამ მარტივ მოსაზრებას მრავალი წლის განმავლობაში უწევენ პოპულარიზაციას ცნობილი ქველმოქმედები. დღეს ის, რაც ყველაზე მეტად აკლიათ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს, ეს არის რეალური სამყაროს შეცნობა, სასარგებლო უნარების შეძენა და უბრალო საუბარი. ასწავლეთ ბავშვს საკვების მომზადება, საკუთარი სამოსის დაუთოება, ლურსმნის მიჭედება - ასე თქვენ ნამდვილად დაეხმარებით მას.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
როგორ ფიქრობ, რა ტიპის დახმარებაა უმჯობესი უსახლკარო ადამიანებისთვის
ფულადი დახმარებისას შენ მხარს უჭერ „მათხოვრობასთან“ დაკავშირებულ ერთგვარ მაფიას და არა კონკრეტულ ადამიანს. თუ კეთილი საქმის გაკეთება გსურს - მიდი ამ ადამიანთან, გაიგე მისი პრობლემის შესახებ და სცადე ამ პრობლემის მოგვარება თანხის გარეშე. მაგალითად, უყიდე საკვები პროდუქტი, ან გაუზიარე საქველმოქმედო ფონდის კონტაქტები, რომელიც უსახლკაროთა საკითხით არის დაკავებული. თუკი ამგვარ დახმარებაზე უარს გეტყვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენს წინაშე თაღლითია.
ფულადი დახმარებისას შენ მხარს უჭერ „მათხოვრობასთან“ დაკავშირებულ ერთგვარ მაფიას და არა კონკრეტულ ადამიანს. თუ კეთილი საქმის გაკეთება გსურს - მიდი ამ ადამიანთან, გაიგე მისი პრობლემის შესახებ და სცადე ამ პრობლემის მოგვარება თანხის გარეშე. მაგალითად, უყიდე საკვები პროდუქტი, ან გაუზიარე საქველმოქმედო ფონდის კონტაქტები, რომელიც უსახლკაროთა საკითხით არის დაკავებული. თუკი ამგვარ დახმარებაზე უარს გეტყვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენს წინაშე თაღლითია.
ფულადი დახმარებისას შენ მხარს უჭერ „მათხოვრობასთან“ დაკავშირებულ ერთგვარ მაფიას და არა კონკრეტულ ადამიანს. თუ კეთილი საქმის გაკეთება გსურს - მიდი ამ ადამიანთან, გაიგე მისი პრობლემის შესახებ და სცადე ამ პრობლემის მოგვარება თანხის გარეშე. მაგალითად, უყიდე საკვები პროდუქტი, ან გაუზიარე საქველმოქმედო ფონდის კონტაქტები, რომელიც უსახლკაროთა საკითხით არის დაკავებული. თუკი ამგვარ დახმარებაზე უარს გეტყვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენს წინაშე თაღლითია.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი
კოსმეტიკა, რომლის ტესტირებაც არ ხდება ცხოველებზე, შეიძლება სპეციალური ემბლემით ამოიცნო. ამ ემბლემაზე გამოსახულია:
ეთიკური კოსმეტიკის სიმბოლო - თეთრი კურდღელია. ეს ემბლემა მიუთითებს, რომ კოსმეტიკურმა კომპანიამ უარი თქვა მისი პროდუქტების ცხოველებზე, სასტიკი ფორმით ტესტირებაზე. კომპანია ორიფლეიმი ყოველთვის უარს ამბობს ამგვარ ცდებზე და პრაქტიკაში მხოლოდ In-Vitro (ცოცხალ ორგანიზმს მიღმა) ტექნოლოგიას იყენებს, ან ახდენს კლინიკურ შემოწმებას სრულწლოვან მოხალისეებზე.
ეთიკური კოსმეტიკის სიმბოლო - თეთრი კურდღელია. ეს ემბლემა მიუთითებს, რომ კოსმეტიკურმა კომპანიამ უარი თქვა მისი პროდუქტების ცხოველებზე, სასტიკი ფორმით ტესტირებაზე. კომპანია ორიფლეიმი ყოველთვის უარს ამბობს ამგვარ ცდებზე და პრაქტიკაში მხოლოდ In-Vitro (ცოცხალ ორგანიზმს მიღმა) ტექნოლოგიას იყენებს, ან ახდენს კლინიკურ შემოწმებას სრულწლოვან მოხალისეებზე.
ეთიკური კოსმეტიკის სიმბოლო - თეთრი კურდღელია. ეს ემბლემა მიუთითებს, რომ კოსმეტიკურმა კომპანიამ უარი თქვა მისი პროდუქტების ცხოველებზე, სასტიკი ფორმით ტესტირებაზე. კომპანია ორიფლეიმი ყოველთვის უარს ამბობს ამგვარ ცდებზე და პრაქტიკაში მხოლოდ In-Vitro (ცოცხალ ორგანიზმს მიღმა) ტექნოლოგიას იყენებს, ან ახდენს კლინიკურ შემოწმებას სრულწლოვან მოხალისეებზე.
ეთიკური კოსმეტიკის სიმბოლო - თეთრი კურდღელია. ეს ემბლემა მიუთითებს, რომ კოსმეტიკურმა კომპანიამ უარი თქვა მისი პროდუქტების ცხოველებზე, სასტიკი ფორმით ტესტირებაზე. კომპანია ორიფლეიმი ყოველთვის უარს ამბობს ამგვარ ცდებზე და პრაქტიკაში მხოლოდ In-Vitro (ცოცხალ ორგანიზმს მიღმა) ტექნოლოგიას იყენებს, ან ახდენს კლინიკურ შემოწმებას სრულწლოვან მოხალისეებზე.
აირჩიეთ სასურველი პასუხი